tjänster inom trädvård och trädgård

Träd behöver omvårdnad för att växa sig vackra och friska. I områden där människor vistas är det även viktig att tänka på säkerheten, till exempel genom att avlägsna döda grenar som riskerar att brytas av och falla ned. Uppsala Fastighetstjänst utför trädvårds­tjänster och rådgivning kring plantering, beskärning, besiktning, kronstabili­sering, trädfällning, skötsel av fruktträd och stubbfräsning till bostadsrätts­föreningar, kommun och privatpersoner.
Trädvård och trädgård. Arborist Uppsala

Arborist och trädvårdstjänster

Läs mer om vårt rika utbud av trädvårds- och trädgårdstjänster i Uppsala

Trädfällning

Professionell och säker fällning av träd för privatpersoner, BRF och företag.

Kronstabilisering

För träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter.

Trädbesiktning

Besiktning för att minimera riskerna för skada/olycka i träd och på omgivning.

Plantering av träd

Vi har kunskapen för att ge trädet ett långt och fruktsamt liv.

Trädbeskärning

Olika trädsorter kräver olika beskärning. Vi uppbyggnadsbeskär och underhållsbeskär.

Fruktträd

Plantering, skötsel och beskärning av frukt­träd. Friska träd med god fruktsamhet.

Stubbfräsning

Ekonomiskt och skonsamt sätt att bli av med oönskade stubbar.

Arborist Tomas

Uppsala Fastighetstjänsts arborist Tomas är är både erfaren och väl­utbildad. Tomas är examinerad från den 2-åriga arborist­utbild­ningen på Hvilan utbildning. Har har motorsågs­körkort AB grund­läggande fällning av träd , C avancerad fällning av träd, D arbete vid högspän­ningsledningar, E arbete från skylift och ESA-röj ESA-röj – elsäkerhet vid röjningsarbeten. Tomas är en mästare på klättring, skylift, beskär­ning, fällning och fruktträdsvård och brinner verkligen för sitt yrke.

Trädvårdare Per och Jonas

Våra två andra trädvårdare, bröderna Per och Jonas Lundén, har genomgått en trädvårdutbildning på Säbyholm och har yrkesbevis i Beskärning och trädvård från Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommittés: TCYK. De utför alla trädvårdstjänster utom de mest halsbrytande aktiviteterna som lämnas med varm hand åt Tomas.
Per Lundén.

Trädtjänster och RUT-avdrag

Privatpersoner får göra RUT-avdrag på arbetskostnaden för trädgårdsarbete. Rutavdrag ges för:
  • Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter. Klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar.
  • Beskärning i form av uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning, formklippning och fällning av träd.
  • Höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter.
  • Du får också RUT-avdrag för stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten.
  • Vidare får du göra RUT-avdrag för röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten och återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Offert trädvårdstjänster

Genom att kontakta oss godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.

delad glädje är dubbel glädje

Gillar du vad du ser så dela gärna på sociala media. Tack för att du sprider budskapet om oss.

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Sök på denna webbplats