Arborist och trädvård Uppsala – Uppsala Fastighetstjänst

Arborist och trädvård

Arborist och trädvård Uppsala

Erfaren arborist

Trädfällning och stubbfräsning

Trädgård och trädvård

Till BRF, privatkunder och företag

Arborist och trädvård Uppsala

Bor du i Uppsala med omnejd och behöver hjälp med trädvård eller vill prata med en arborist? Träd behöver omvårdnad för att växa sig vackra och friska. I områden där människor vistas är det även viktig att tänka på säkerheten, till exempel genom att avlägsna döda grenar som riskerar att brytas av och falla ned. Uppsala Fastighetstjänst utför trädvårds­tjänster och rådgivning kring plantering, beskärning, besiktning, kronstabili­sering, trädfällning, skötsel av fruktträd och stubbfräsning till bostadsrätts­föreningar, kommun och privatpersoner.

Arborist och trädvård i UPPSALA

Läs mer om vårt rika utbud av trädvårds- och trädgårdstjänster i Uppsala

Trädfällning

Professionell och säker fällning av träd för privatpersoner, BRF och företag.

Kronstabilisering

För träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter.

Trädbesiktning

Besiktning för att minimera riskerna för skada/olycka i träd och på omgivning.

Plantering av träd

Vi har kunskapen för att ge trädet ett långt och fruktsamt liv.

Trädbeskärning

Olika trädsorter kräver olika beskärning. Vi uppbyggnadsbeskär och underhållsbeskär.

Fruktträd

Plantering, skötsel och beskärning av frukt­träd. Friska träd med god fruktsamhet.

Stubbfräsning

Ekonomiskt och skonsamt sätt att bli av med oönskade stubbar.

Arborist Tomas bistår med trädvård

Uppsala Fastighetstjänsts arborist Tomas är är både erfaren och väl­utbildad. Tomas är examinerad från den 2-åriga arborist­utbild­ningen på Hvilan utbildning. Har har motorsågs­körkort AB grund­läggande fällning av träd , C avancerad fällning av träd, D arbete vid högspän­ningsledningar, E arbete från skylift och ESA-röj ESA-röj – elsäkerhet vid röjningsarbeten. Tomas är en mästare på klättring, skylift, beskär­ning, fällning och fruktträdsvård och brinner verkligen för sitt yrke.

Trädvårdare Per och Jonas

Våra två andra trädvårdare, bröderna Per och Jonas Lundén, har genomgått en trädvårdutbildning på Säbyholm och har yrkesbevis i Beskärning och trädvård från Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommittés: TCYK. De utför alla trädvårdstjänster utom de mest halsbrytande aktiviteterna som lämnas med varm hand åt Tomas.
Per Lundén.
Hvlian utbildning logotyp.
Tcyk logotyp.

Rutavdrag för arborist och trädvård

Privatpersoner får göra rutavdrag på arbetskostnaden för trädgårdsarbete. Rutavdrag ges för:
 • Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter. Klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar.
 • Beskärning i form av uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning, formklippning och fällning av träd.
 • Höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter.
 • Du får också rutavdrag för stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, flis­tuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten.
 • Vidare får du göra rutavdrag för röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strand­kanten som tillhör tomten och åter­ställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

RUT-avdrag för arborist och trädVÅRD

Privatpersoner får göra RUT-avdrag på arbetskostnaden för trädgårdsarbete. Rutavdrag ges för:
 • Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter. Klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar.
 • Beskärning i form av uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning, formklippning och fällning av träd.
 • Höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter.
 • Du får också RUT-avdrag för stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten.
 • Vidare får du göra RUT-avdrag för röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten och återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Offert trädvårdstjänster

Genom att kontakta oss godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.

 • ANSVARIG TRÄDVÅRD
  Tomas Hagström
  Tel: 0708-23 10 95
  E-post: tomas.hagstrom@uftab.se
 • Certifikat ISO 9001
  Certifierade ISO 9001

 • Certifikat ISO 14001
  Certifierade ISO 14001

 • Daniel Eriksson, VD.