Instabila träd och Kronstabilisering

Träd kan växa sig instabila av naturen. Det är då inte alltid nödvändigt att fälla trädet. En kronstabilisering kan vara räddningen för flera träd. Kronstabilisering innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra i syfte att ge stöd, och därigenom göra kronan stabilare. Kronstabili­seringen görs med förankrade tampar som fördelar krafterna som kronan utsätts för.
Kronstabilisering Uppsala
För träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, t.ex. dubbla stammar med invuxen bark och spetsiga grenvinklar kan stabilisering vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning. Oftast utförs en avlastande beskärning i samband med stabiliseringsoperationen. Man avlägsnar och kortar av mindre grenar i avlastande syfte och undviker därigenom stora snittytor på trädet.

kronstabilisering förlänger trädets livslängd

Stabiliseringstekniken varierar beroende på situation. För att ett system skall vara effektivt är det viktigt att det placeras på rätt plats.Ett felaktigt placerat system kan orsaka stam och grenfrakturer genom att skapa extrema belastningar i kronan. Systemet vi använder heter Cobra.

Offert trädvårdstjänster

Genom att kontakta oss godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.

Sök på denna webbplats