Besikta dina träd regelbundet

Stora träd i bebyggd miljö kräver kontinuerlig tillsyn och trädbesiktning. Det finns många faktorer som kan påverka ett träds vitalitet. Stamsprickor, ihåligheter, svaga förgreningar, döda/skadade grenar, svampangrepp och söndergrävda rotsystem är bara några av de vanliga faktorer som utgör ett riskträd.
Trädfällning uppsala
Genom en besiktning får ni reda på vilken kondition trädet är i och om det behöver sättas in någon åtgärd för att minimera riskerna för skada/olycka i träd och på omgivning.

Offert trädvårdstjänster

Genom att kontakta oss godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.

Sök på denna webbplats