Trädfällning Uppsala – Uppsala Fastighetstjänst

Arborist och trädvård

Trädfällning Uppsala

Erfaren arborist

Trädfällning och stubbfräsning

Trädgård och trädvård

Till BRF, privatkunder och företag

Trädfällning Uppsala

Trädfällning och kringtjänster

Trädfällning ska endast utföras av behöriga och erfarna personer. Våra arborister i Uppsala har lång erfarenhet och får jobbet gjort utan att tumma på säkerheten för omgivningen, ikringliggande fastigheter eller sig själva. Vänta inte för länge med att ta ned ett gammalt träd. Hör av dig till oss i god tid.

Trädvård Uppsala Fastighetstjänst.

Säker trädfällning

Träd står ofta i anslutning till bebyggelse och områden där människor rör sig. Det är därför av yttersta vikt att trädfällning utförs på ett säkert sätt enligt beprövad erfarenhet och med professionell utrustning.

Endast en expert, en arborist, kan bedöma om vid en trädfällning trädets synbart naturliga fallriktning – baserat på hur det lutar, grenverkets utbredning och vindriktningen – är densamma som den faktiska fallriktning som trädet kommer att ta när det fälls. Träd kan vara helt eller delvis döda, ha röta eller andra defekter som gör att trädet tar en oväntad fallriktning. Ta inga onödiga risker. Trädfällning ska alltid utföras med minimal risk för människor och omgivning. Uppsala Fastighetstjänst har lång erfarenhet och kvalificerade trädvårdare som hjälper dig i Uppsala med omnejd.

OLIKA TYPER AV TRÄDFÄLLNING

Markfällning

Om utrymme vid trädfällningen finns för traditionell markfällning använder vi självklart det för att spara tid. Markfällning är den trädfällning som är mest riskabel och om trädet är stort eller står i anslutning till skyddsvärd bebyggelse och värdefull miljö ska arbetet alltid utföras av kvalificerade trädfällare.

Sektionsfällning

När det bara finns en begränsad yta vid trädfällning (t.ex. när ett hus står för nära) krävs det att trädet monteras ner bit för bit – man gör en s.k. sektionsfällning. Arbetsmetoden gör att man även kan fälla träd som är otillgängliga för kranar och skylifts. Sektionsfällning är en säkrare metod av trädfällning men tar längre tid. Vi rekommenderar alltid sektionsfällning om fara för personskada eller egendom föreligger.

Trädfällning med Skylift

Vanligaste anledningen till att använda skylift är att trädet bedöms vara i så dålig kondition att säker klättring inte är möjlig, eller att trädet är intrasslat i en rad ledningar som avsevärt försvårar arbetet för trädklättraren. När flera ihopväxta träd ska fällas samtidigt kan skylift vara ett bra alternativ då det oftast går snabbare än att klättra i träden.

Rutavdrag för arborist och trädvård

Privatpersoner får göra rutavdrag på arbetskostnaden för trädgårdsarbete. Rutavdrag ges för:
 • Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter. Klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar.
 • Beskärning i form av uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning, formklippning och fällning av träd.
 • Höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter.
 • Du får också rutavdrag för stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, flis­tuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten.
 • Vidare får du göra rutavdrag för röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strand­kanten som tillhör tomten och åter­ställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Kontakta oss om trädfällning

Har du frågor om trädfällning eller önskar du offert? Kontakta oss gärna så återkopplar vi så snart vi kan! För offert använd gärna formuläret nedan så räknar vi på arbetet åt dig.

Offert trädvårdstjänster

Genom att kontakta oss godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.

 • ANSVARIG TRÄDVÅRD
  Tomas Hagström
  Tel: 0708-23 10 95
  E-post: tomas.hagstrom@uftab.se
 • Certifikat ISO 9001
  Certifierade ISO 9001

 • Certifikat ISO 14001
  Certifierade ISO 14001

 • Daniel Eriksson, VD.