Uppsala Fastighetstjänst utför trädvårdstjänster och rådgivning kring plantering, beskärning, besiktning, kronstabilisering, trädfällning, skötsel av fruktträd och stubbfräsning till bostadsrättsföreningar, kommun och privatpersoner.

Professionella trädvårdstjänster är obligatoriska för träd som växer i parker, trädgårdar eller stadsmiljöer. Träd behöver omvårdnad för att växa sig vackra och friska. I områden där människor vistas är det även viktig att tänka på säkerheten, till exempel genom att avlägsna döda grenar som riskerar att brytas av och falla ned. Vi är tre män som älskar att jobba med träd.

Vi utför följande tjänster inom trädvård

Arborist Tomas

Vår arborist Tomas är erfaren och välutbildad. Han är examinerad från den 2-åriga arboristutbildningen på Hvilan utbildning. Har har motorsågs­körkort AB grundläggande fällning av träd , C avancerad fällning av träd, D arbete vid högspänningsledningar, E arbete från skylift och ESA-röj ESA-röj – elsäkerhet vid röjningsarbeten. Tomas är en mästare på klättring, skylift, beskärning, fällning och fruktträdsvård och brinner verkligen för sitt yrke.

Trädvårdare Per och Jonas

Våra två andra trädvårdare, bröderna Per och Jonas Lundén, har genomgått en trädvårdutbildning på Säbyholm och har yrkesbevis i Beskärning och trädvård från Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommittés: TCYK. De utför alla trädvårdstjänster utom de mest halsbrytande aktiviteterna som lämnas med varm hand åt Tomas.
Per Lundén.

Trädtjänster och RUT-avdrag

Privatpersoner får göra RUT-avdrag på arbetskostnaden för trädgårdsarbete. Rutavdrag ges för:
  • Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter. Klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar.
  • Beskärning i form av uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning, formklippning och fällning av träd.
  • Höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter.
  • Du får också RUT-avdrag för stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten.
  • Vidare får du göra RUT-avdrag för röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten och återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Begär offert trädvårdstjänster

Genom att kontakta oss godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.

Stäng meny