Vad du behöver veta om bygglov

Vad får du bygga utan bygglov? Bygglovsreglerna regleras av den kommun du bor i. Uppsala Kommuns regler finns angivna på denna sida. I många fall behövs bygglov t.ex. murar, inglasad altan, att ändra användning av en byggnad eller att förändra utsidan i färg, fasadmaterialet eller taket. På Uppsala kommuns webbsida finns också en bygglovshjälp där du kan fylla i dina uppgifter.
Bygglov Uppsala

Åtgärder som inte behöver bygglov

Bygga Altan och plank

 • I anslutning till ett bostadshus får du utan bygglov bygga altan med en mur eller ett plank som inte är högre än 1,8 meter.
 • En altan får vara max 2.6 meter djup räknat från husväggen.
 • Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Om altanen är inglasad behöver du söka bygglov i de flesta fall.

Skärmtak

 • Man får också ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taket inte är större än 15 kvadratmeter.
 • Skärmtaket får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Fristående komplementbyggnader; friggebod

 • I omedelbar närhet av ett bostadshus får man sätta upp fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarel på, från och med 1 januari 2008, högst 15 kvadratmeter.
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara högst tre meter.
 • Det finns ingen begränsning i antalet bodar.
 • Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Det kan behövas tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, vilket normalt innebär inom 100 meter från hav, sjö eller vattendrag.

Attefallshus

Alla som har ett en- eller tvåbostadshus kan förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden samt få ett startbesked.

Storlek på ett attefallshus
Attefallshuset får uppföras i bostadshusets närhet. Den högsta höjden från mark nivå till taknock får vara 4,0 meter. Du får bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage.

Var får ett attefallshus placeras
Om du bygger attefallshuset närmare grannarnas gräns än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om grannarna nekar får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Strandskydd och järnvägsområde
Enligt miljöbalken krävs det tillstånd inom strandskydd och järnvägsområde, normalt sett är det 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Samt nära järnvägsområde finns särskilda regler. Byggnadsnämnden vet vad som gäller i ditt fall.

I vissa fall krävs bygglov
Vi hjälper gärna till med bygglovshandlingar och kontrollerar vad som gäller i ditt område.

Stadsbyggnadsförvaltningen ger upplysningar i alla typer av bygglovsfrågor för Uppsala kommun och om vilka områden som räknas till samlad bebyggelse.

Sök på denna webbplats