Bygga industrilokal i Uppsala – Uppsala Fastighetstjänst

Byggtjänster av högsta kvalitet

Bygga industrilokal i Uppsala

Totalentreprenad

Ansvarsfulla yrkesarbetare

Garanterad kundnöjdhet

Hantverk med kvalitet

Bygga industrilokal i Uppsala

Byggande av industrilokaler och företagsfastigheter

Uppsala Fastighetstjänst är ett välkänt Uppsalaföretag som bygger industri­lokaler och förvaltar industrifastig­heter i Uppsala med omnejd. Vi är experter på att bygga industrilokaler som uppfyller dina specifika krav och behov. Vi arbetar nära dig för att förstå dina mål och designa en an­passad byggnadslösning som passar just din verksamhet.

BYGG IndustrilokaL på totalentreprenad

Vi kan leverera byggtjänster med både totalentreprenad eller utförandeentreprenad. Totalentreprenad innebär att vi kan ta hand om allt från planering och projektering, till själva byggandet och färdigställandet av lokalen. Vid totalentreprenad har kunden en enda kontaktperson för hela projektet, vilket gör processen smidigare och effektivare. Utförandeentreprenad innebär att du själv hanterar dina projektplaner och inköp av material medan Uppsala Fastighetstjänst hanterar byggprocessen.

Stålhallar för industri, affärsverksamhet och kontor

Stålhallar är den perfekta lösningen för alla som behöver extra utrymme för lagring, produktion eller andra ändamål. Med sin robusta konstruktion och flexibla design kan stålhallar anpassas efter varje kunds unika behov och önskemål. Stålhallar är också miljövänliga genom att de är tillverkade av återvunnet stål och har lång livslängd. De är också lätta att underhålla och hantera, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt alternativ både på kort och lång sikt. Stålhallar kan byggas snabbt och enkelt vilket sparar tid och pengar för våra kunder. Vi tar hand om hela processen från design till leverans och installation. Med vårt erfarna team kan du vara säker på att projektet blir genomfört effektivt och med högsta kvalitet.
Byggnader av denna typ benämns omväxlande som industrifastighet, industrilokal, industrihall, maskinhall, stålhall, lagerhall, verksamhetslokal och/eller Paroclada. De listade benämningarna är i praktiken synonyma.

Mer om totalentreprenad

Projektplanering

Uppsala Fastighetstjänst tar på sig ansvaret för byggprojektets planläggande och genomförande inom budgetramarna.

Materialanskaffning

Val av material är viktigt. Kvalitet ska vägas mot kostnad och leveransförmåga.

Underleverantörer

I den mån underleverantörer behövs sköter vi kontakt och förhandlingar.

Fackmän

Olika typer av specialistkompetenser kan kallas in vid behov. Vi sköter kontakten.

Myndigheter

Vi assisterar vid ansökningar om bygglov och alla former av myndighetskontakter.

Ökad trygghet

Med vår erfarenhet minskar risken för budget­sprängning och förseningar.

Avtal vid totalentreprenad

Kontrakt vid totalentreprenad gäller med oss allena. Det sparar dig mycket tid, oro och pengar.

Kostnadseffektivitet

Med vår vana att planera byggprojekt minskas ledtider och ökas effektiveten.

Garanterad kundnöjdhet

Vi för alltid kontinuerlig dialog med kunden och en slutbesikt­ning garanterar ett perfekt resultat vid totalentreprenad.

Miljötänkande i fokus

Uppsala Fastighetstjänst har ett seriöst miljötänkande i stort som smått.

Uppsala fastighetstjänst som byggföretag

Totalentreprenad

Vi kan ta helhetsansvar från första spadtag till nyckelöverlämning.

Ansvarsfulla yrkesarbetare

Våra medarbetare är kompetenta hantverkare som arbetar under kollektivavtal.

Garanterad kundnöjdhet

Kontinuerlig dialog och slutbesiktning garanterar ett perfekt resultat.

Pris och resultat hänger ihop

Vi offererar aldrig till underpriser då vi vet att det finns inga genvägar till ett gott resultat.

Har du frågor om byggande av industrilokal?

Har du frågor om vårt arbete med byggan­de av industri­lokal? Våra erfarna hant­verk­are kom­mer gärna med råd kring både material och utförande. Kontakta oss gärna så berättar vi mer! Du är också välkommen att använda kontakt-formuläret nedan så återkopplar vi så fort vi kan.

Har du frågor om industrilokaler?

Jag godkänner att ni hanterarar personuppgifterna jag angivit
 • PLATSCHEF BYGG & RENOVERING
  Claes Jirhede
  Tel: 073-660 90 93
  E-post: claes@uftab.se
  Frank Millner
  Tel: 0707-88 91 92
  E-post: frank@uftab.se
 • Certifikat ISO 9001
  Certifierade ISO 9001

 • Certifikat ISO 14001
  Certifierade ISO 14001

 • Daniel Eriksson, VD.