Uppsala Fastighetstjänst har mång­årig erfarenhet av takomlägg­ningar. Hos oss får du alltid ett fast total­pris inklusive bortkörning av befint­ligt material samt städning efter avslutat arbete. Åter­kommande skötsel och renovering av taket är mycket viktigt i fastig­hetens löpan­de underhåll. Ett dåligt tak drar ned din fastighets värde och kan i värsta fall leda till vattenskador!

Visste du att …

  • Takläckage ersätts normalt inte av villaförsäkringar. Om din försäkring täcker takläckage ställer försäkringsbolagen ändå höga krav på att takarbetet utförts enligt gällande branschregler vid byggtillfället.
  • Ett bra tegel- eller betongtak kan hålla uppemot 100 år om det sköts och underhålls ordentligt. Förzinkande plåttak håller 20-30 år. Moderna papptak 25-30 år. Livslängden beror förstås på skötsel samt yttre faktorer som väder och vind.
  • Tak som blev bytta i början av 70-talet med första generationens betongpannor bör man se upp med extra då kvaliteten ej var bra och plattorna vittrar sönder.
  • Att lägga nytt tak eller byta ut befintligt tak ger rätt till rotavdrag, oavsett material. Även tvätt av tak ger rätt till rotavdrag.
  • Att byta takmaterial på din fastighet i detaljplanerat område kan kräva bygglov.

Lägga nytt tak  – vilket material ska ha jag?

Takmaterialen är i princip tre. Tegeltak: som är det äldsta, dyraste och vackraste; Betongtak som numera har bra egenskaper nästan jämförbara med tegel; och plåttak som finns i en mängd utföranden.

Taktegel

monier-1Taktegel är fortfarande det äldsta, dyraste och bästa takmaterialet med både livslängd, en förmåga att åldras vackert och motståndskraft mot  UV-strålning, frost, erosion och snabba temperaturväxlingar. Tegel är ett rent naturmaterial. Uppsala Fastighetstjänst använder tegelpannor från marknadsledande Monier.moniers-vittinge-tegelpannor-1

Betongpannor

benders-1Betongpannor är ett praktiskt och lätthanterligt takmaterial med många goda egenskaper. De har hög precision och är lätta att lägga. Betongpannor kommer i många olika färger och har lång livslängd om underarbetet gjorts noggrant. Det är också billigare än tegeltak men det åldras inte med samma stil och har inte samma lyster. Uppsala Fastighetstjänst lägger betongpannor från familjeföretaget Benders Sverige AB, marknadsledande på betongpannor och Monier.benders-betongplattor-1

Plåttak

Moderna plåttak är både relativt sett underhållsfria och dekorativa. De finns med takpanneprofil i många färger, ytbehandlingar och utföranden. Lämpligt för takkonstruktioner som inte är dimensionerade för tung belastning, t.ex äldre tak av plåt eller papp. Vi lägger plåttak i aluminium och stål från bland annat svenska Plannja.plannja-1

Fotografier från takrenovering i Uppsala

Stäng meny