tjänster inom takrenovering och takläggning

Uppsala Fastighetstjänst har mång­årig erfarenhet av takomlägg­ningar. Hos oss får du alltid ett fast total­pris inklusive bort­körning av befint­ligt material samt städning efter avslutat arbete.

Åter­kommande skötsel och reno­vering av taket är mycket viktigt i fastig­hetens löpan­de underhåll. Ett dåligt tak drar ned din fastighets värde och kan i värsta fall leda till oönskade och kostsamma vattenskador!

Viktigt att veta om ditt tak

Läckage och försäkring

Takläckage ersätts normalt inte av villaförsäkringar. Om din försäkring täcker takläckage ställer försäkringsbolagen ändå höga krav på att takarbetet utförts enligt gällande branschregler vid byggtillfället.

Bra tak har långt liv

Ett bra tegel- eller betongtak kan hålla uppemot 100 år om det sköts och underhålls ordentligt. Förzinkande plåttak håller 20-30 år. Moderna papptak 25-30 år. Livslängden beror förstås på skötsel samt yttre faktorer som väder och vind.

Pass opp på tak från 70-taket

Tak som blev bytta i början av 70-talet med första generationens betongpannor bör man se upp med extra då kvaliteten ej var bra och plattorna vittrar sönder.

Kostnadseffektivitet

Med vår vana att planera byggprojekt minskas ledtider och ökas effektiveten.

Garanterad kundnöjdhet

Vi för alltid kontinuerlig dialog med kunden och en slutbesiktning garanterar ett perfekt resultat.

Miljötänkande i fokus

Uppsala Fastighetstjänst har ett seriöst miljötänkande i stort som smått.

ROT-avdrag

Att lägga nytt tak eller byta ut befintligt tak ger rätt till rotavdrag, oavsett material. Även tvätt av tak ger rätt till rotavdrag.

Kan kräva bygglov

Att byta takmaterial på din fastighet i detaljplanerat område kan kräva bygglov.

Vad kan det kosta?

Är du osäker på ditt taks kondition ger vi goda råd om vad som bör och kan göras. Prisexempel: 990 kr/kvm för omläggning av lertegeltak, inklusive material (papp, läkt och tegel) exklusive plåt och vindskivor.

vilket takmaterial ska jag ha?

Takmaterialen är i princip tre. Tegeltak: som är det äldsta, dyraste och vackraste; Betongtak som numera har bra egenskaper nästan jämförbara med tegel; och plåttak som finns i en mängd utföranden.

taktegel

Taktegel är fortfarande det äldsta, dyraste och bästa takmaterialet med både livslängd, en förmåga att åldras vackert och motståndskraft mot UV-strålning, frost, erosion och snabba temperaturväxlingar. Tegel är ett rent naturmaterial. Uppsala Fastighetstjänst använder tegelpannor från marknadsledande Monier.

Betongpannor

Betongpannor är ett praktiskt och lätthanterligt takmaterial med många goda egenskaper. De har hög precision och är lätta att lägga. Betongpannor kommer i många olika färger och har lång livslängd om underarbetet gjorts noggrant. Det är också billigare än tegeltak men det åldras inte med samma stil och har inte samma lyster. Uppsala Fastighetstjänst lägger betongpannor från familjeföretaget Benders Sverige AB, marknadsledande på betongpannor och Monier.

Plåttak

Moderna plåttak är både relativt sett underhållsfria och dekorativa. De finns med takpanneprofil i många färger, ytbehandlingar och utföranden. Lämpligt för takkonstruktioner som inte är dimensionerade för tung belastning, t.ex äldre tak av plåt eller papp. Vi lägger plåttak i aluminium och stål från bland annat svenska Plannja.

Fotografier från takrenovering i Uppsala