Ombyggnad

Om du vill ändra den befintliga byggnaden, utan att öka dess volym, rör det sig om en ombyggnad. Alla åtgärder som förnyar eller förändrar byggnaden, eller stora delar av den, räknas som en ombyggnad – här krävs även bygglov. Att byggnaden förändras behöver alltså inte räknas som en ombyggnad, så länge förändringen inte är påtaglig. Vi på Uppsala Fastighetstjänst utför alla sorters ombyggnader enligt gällande branschregler. Vi är kreativa och ger gärna råd kring materialval.

Nybyggnad

En nybyggnad är, helt enkelt, uppförandet av en ny byggnad. En stor fördel, jämfört med att köpa begagnat, är att du vet precis vad du får. Du bestämmer – från tomt och hus, till tidpunkt. Och du har kontroll på hela processen. Andra fördelar med nybyggda hus är till exempel att du slipper underhållet som gamla hus ofta behöver, du får låga driftkostnader som följd av energiområdets utveckling de senaste åren, och du slipper fastighetsskatten under de första femton åren.

Stäng meny