Att Uppsala Fastighetstjänst erbjuder total­entreprenad innebär att vi till­handa­håller allt som behövs för hela bygg­pro­jektet. Vi tar hand om plan­ering och mat­erial­anskaff­ning, sköter kontakterna med under­­leveran­törer, fackmän och myn­dig­heter, planerar projektet och genomför hela projektet på utsatt tid och inom bud­get­ramarna. Kon­trakts­­skrivning sker med oss som enda part – vilket innebär ökad trygg­het, sparad tid och kostnads­effektivt byggande.

Totalentreprenad Uppsala Fastighetstjänst

totalentreprenad i uppsala

Totalentreprenad innebär att Uppsala Fastighets­tjänst tar helhets­ansvaret för allt som rör bygg­projektet. Med vår kompetens och erfarenhet handhar vi planering och material­anskaffning, sköter kontakten med under­leverantörer, nödvändiga fackmän och myndigheter. Projekt­planering och kontrakts­skrivning sker med oss som enda part och vi genomför bygg­projektet på utsatt tid och inom budget­ramarna. Total­entreprenad innebär ökad trygghet för dig, sparar tid och gör byggandet mer kostnads­effektivt.

hälsar Claes Jirhede

Hör av dig idag med dina frågor!

Genom att kontakta oss godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.
reCAPTCHA

Stäng meny