Totalentreprenad Uppsala | Uppsala Fastighetstjänst

Byggtjänster av högsta kvalitet

Totalentreprenad Uppsala

Totalentreprenad

Ansvarsfulla yrkesarbetare

Garanterad kundnöjdhet

Hantverk med kvalitet

Totalentreprenad Uppsala

Totalentreprenad i Uppsala - allt inom bygg!

Totalentreprenad betyder att vi till­handa­håller allt som behövs för hela bygg­pro­jektet – från det första spadtaget till inflyttning. Vi tar hand om plan­ering och mat­erial­anskaff­ning, kontakt­erna med under­­leveran­törer, fackmän och myn­dig­heter, planerar projektet och genomför det på utsatt tid och inom bud­get­. Under projektets gång får du en kontaktperson från oss som tar hand om hela projektet och håller dig informerad om hur det fortlöper. 

Totalentreprenad, Vad innebär det?

Totalentreprenad innebär att Uppsala Fastighets­tjänst tar helhets­ansvaret för allt som rör bygg­­projektet. Med vår kompetens och erfarenhet handhar vi planering och material­anskaffning, sköter kontakten med under­­leveran­törer, nödvändiga fackmän och myndig­heter.

Projekt­­planering och kontrakts­­skrivning sker med oss som enda part och vi genomför bygg­projektet inom de ekonomiska budget­­ramarna. Total­entreprenad innebär ökad trygghet för dig, sparar tid och gör byggandet mer kostnads­effektivt.

Mer om totalentreprenad

Projektplanering

Uppsala Fastighetstjänst tar på sig ansvaret för byggprojektets planläggande och genomförande inom budgetramarna.

Materialanskaffning

Val av material är viktigt. Kvalitet ska vägas mot kostnad och leveransförmåga.

Underleverantörer

I den mån underleverantörer behövs sköter vi kontakt och förhandlingar.

Fackmän

Olika typer av specialistkompetenser kan kallas in vid behov. Vi sköter kontakten.

Myndigheter

Vi assisterar vid ansökningar om bygglov och alla former av myndighetskontakter.

Ökad trygghet

Med vår erfarenhet minskar risken för budget­sprängning och förseningar.

Avtal vid totalentreprenad

Kontrakt vid totalentreprenad gäller med oss allena. Det sparar dig mycket tid, oro och pengar.

Kostnadseffektivitet

Med vår vana att planera byggprojekt minskas ledtider och ökas effektiveten.

Garanterad kundnöjdhet

Vi för alltid kontinuerlig dialog med kunden och en slutbesiktning garanterar ett perfekt resultat vid totalentreprenad.

Miljötänkande i fokus

Uppsala Fastighetstjänst har ett seriöst miljötänkande i stort som smått.

Kontakta oss för totalentreprenad

Har du frågor om hur vi på Uppsala Fastighetstjänst arbetar med totalentreprenad? Eller önskar du en offert på våra tjänster? Kontakta oss gärna eller använd kontaktformuläret längre ned på sidan så återkopplar vi så snart vi har möjlighet!

Totalentreprenad i Uppsala - kontakt

Jag godkänner att ni hanterarar personuppgifterna jag angivit
 • PLATSCHEF BYGG & RENOVERING
  Claes Jirhede
  Tel: 073-660 90 93
  E-post: claes@uftab.se
  Frank Millner
  Tel: 0707-88 91 92
  E-post: frank@uftab.se
 • Certifikat ISO 9001
  Certifierade ISO 9001

 • Certifikat ISO 14001
  Certifierade ISO 14001

 • Daniel Eriksson, VD.