Astronomens Samfällighetsförening ligger på Blomgatan i Uppsala i stadsdelen Luthagen.