Föreningens byggnader utgörs av tre st trevåningshus med 51 lägenheter som upplåts med bostadsrätt samt 1 st lokal med hyresrätt. Till byggnaderna hör också 24 st parkeringsplatser.

51 lägenheter


Sök på denna webbplats