123 lägenheter

Fastigheterna som bebyggdes åren 1967-1968 på platsen för Uppsala Norra Tegelbruk, ligger i Svartbäcken i Uppsala kommun och har beteckningen Svartbäcken 18:3, 18:4 och 1:11.

Föreningens byggnader utgörs av sex bostadshus i tre våningar i rött tegel med sockelvåning. Byggnaderna kröns av valmade tegeltak med tydliga språng. Portarna är indragna och markerade med grå puts. Entrédörrarna i teak är glasade och välbevarade sedan byggtiden.

IMG_7460


 

lilla_torbjorn_35_233 stora_torbjorn_350_233