Brf 33 Ejvind – Uppsala Fastighetstjänst

Ett heltäckande tjänsteutbud för BRF och företag

Brf 33 Ejvind

Fastighetsskötsel

Teknisk förvaltning

Vicevärdskap

BRF och företag

Brf 33 Ejvind

Brf 33 Ejvind i Uppsala

Bostadsrättsföreningen 33 Ejvind består av 89 lägenheter. Föreningen har tre bostadshus, ett på Viktoriagatan 6, ett på Tegnergatan 33 och ett på Sibyllegatan 7. Husen uppfördes i två etapper 1949–1950.


 • ANSVARIG FASTIGHETSSKÖTSEL
  Jonas Lundén
  Tel: 070-678 98 98
  E-post: jonas@uftab.se
  Rasmus Jansson
  Tel: 070-823 10 91
  E-post: rasmus@uftab.se
 • Certifikat ISO 9001
  Certifierade ISO 9001

 • Certifikat ISO 14001
  Certifierade ISO 14001

 • Fastighetsförvaltning
  Jonas Lundén, arbetsledare fastighetstjänst. Fastighetsskötsel
  Fastighetsskötsel
  Arbetsledare Fastighet
  Rasmus Jansson
  Fastighetsskötsel
  Arbetsledare Fastighet
  Daniel Eriksson
  Teknisk förvaltning
  VD
  Daniel Eriksson, VD.