Byggnaderna i BRF Kurvan, som uppfördes under åren 1952-1954, utgörs av nio bostadshus innehållande 138 lägenheter och en lokal.