Thermo Fischer Scientific – Uppsala Fastighetstjänst

Ett heltäckande tjänsteutbud för BRF och företag

Thermo Fischer Scientific

Fastighetsskötsel

Teknisk förvaltning

Vicevärdskap

BRF och företag

Thermo Fischer Scientific

Thermo Fischer Scientific i Uppsala


 • ANSVARIG FASTIGHETSSKÖTSEL
  Jonas Lundén
  Tel: 070-678 98 98
  E-post: jonas@uftab.se
  Rasmus Jansson
  Tel: 070-823 10 91
  E-post: rasmus@uftab.se

 • Certifierade ISO 9001


 • Certifierade ISO 14001

 • Fastighetsförvaltning
  Jonas Lundén, arbetsledare fastighetstjänst. Fastighetsskötsel
  Fastighetsskötsel
  Arbetsledare Fastighet
  Rasmus Jansson
  Fastighetsskötsel
  Arbetsledare Fastighet
  Daniel Eriksson
  Teknisk förvaltning
  VD
  Daniel Eriksson, VD.