Bostadsrättsföreningen Fyrisvall

Svartbäcksgatan 80 A

18 lägenheter