Våra tjänster inom mark & entreprenad

Uppsala Fastighetstjänst Mark och Entreprenad ansvarar för markt­jänster såsom dräne­ring av hus­grund, isolering av husgrund, sten­sättning och platt­läggning, resande av murar, fin­planering och grovplanering av tomt, plant­ering av träd, buskar och häckar och markarbeten för nya och befintliga lekplatser.

Dränering av husgrund

En funktionell och effektiv dräneringen av husgrunden med rätt dräneringsmaterial är fundamental för fastighetens välmående.

Isolering av husgrund

Att tilläggsisolera en husgrund är energi­sparande och motverkar problem med fukt. Vi vägleder dig i valet av rätt isoleringsmaterial.

Platt- och stensättning

All slags platt-och stensättning kräver omsorgs­fullt underarbete för att minska påverkan av fukt som kan ge oönskade sättningar.

Grovplanering av tomt

Grovplanering av tomt görs vanligtvis i sam­band med nybyggen. Tomten hyvlas från ev. ogräs och planas med matjord till jämn höjd.

finplanering av tomt

Finplanering innebär förberedande arbete för gräs-, träd- och häckplantering, altanbygge, resande av mur och sten- och plattsättning.

Inför plantering

Tillsammans med våra trädvårdsexperter iordningställer vi en gynnsam grogrund vid planteringen av träd, buskar och häckar.

Lekplats och utegym

Vid nyanläggning av lekplatser och utegym krävs förberedande markarbeten i samråd med vår specialist på lekplatser och utegym.

Miljötänkande i fokus

Uppsala Fastighetstjänst använder bara miljögodkänd isolerings- och dräneringsmaterial vid mark & entreprenad­uppdrag.

Garanterad kundnöjdhet

Vi för alltid kontinuerlig dialog med kunden och en slutbesiktning garanterar ett perfekt resultat.

Helhetsansvar

Uppsala Fastighetstjänst kan ta helhetsansvar och utföra mark & entreprenad­arbeten som en del av fastighetsförvaltning och skötsel.

Dränering och isolering av husgrund

En husgrund måste ha ett väl funger­ande skikt mot marken som både isolerar och dränerar. Teknik­utveck­ling inom grund­isolering och grund­dräner­ing har har tagit jätte­kliv och äldre hus kan behöva renoveras under mark­nivå för att minska risken för fukt­skador, oväntade kost­nader och värde­minskning.En god grund­­isolering är också energi­­sparande. Marken kyler och upp­värmning av den del av huset som ligger under mark­nivå är viktig för drifts­­ekonomin. Det är upp­värmningen och skill­naden mellan kall mark och varmare hus som genom konden­sation skapar fukt som måste dräneras bort, annars förstörs husgrunden.
Vi påtar oss fullt entreprenad­ansvar när det gäller renovering av husgrund­ens isolerande och dränerande skikt. Med dagens hög­effektiva arbets­maskiner och nya isolerings- och dränerings­material så blir arbetet långt ifrån så dyrt som det än gång var. Att dränera och nyisolera sin husgrund kan, tillsammans med takrenovering, vara den viktigaste renoveringen man som fastighetsägare kan göra. Hör av dig och beskriv dina önskemål så återkommer vi så snart vi kan.
Mark & Entreprenad i Uppsala. Uppsala Fastighetstjänst.

Stensättning, plattläggning och finplanering

Uppsala Fastighetstjänst avdelning för Mark och Entreprenad utför tjänster inom stensättning, plattsättning, finplanering och plantering till privatpersoner, företag, myndigheter och bostadsrättsföreningar. Våra kunniga fackmän ger råd vid val av material och planering.
Stensättning, plattläggning och finplanering. Uppsala Fastighetstjänst.
  • Stensättning på tomt.
  • Murar och murbyggen.
  • Läggning av marksten och plattor.
  • Kantsten runt ytor och rabatter.

kontakta Tobias

Har du frågor eller vill anlita oss gällande mark och entreprenad så skicka ett meddelande eller kontakta Tobias Wennberg direkt så vi får nödvändig information om uppdraget för att kunna ge er fackmannamässig offert.

Hör av dig idag med dina frågor!

Ring oss eller skicka ett meddelande och berätta hur vi kan hjälpa dig med arbeten inom mark och entreprenad.

Mark & Entreprenad i Uppsala. Uppsala Fastighetstjänst.
Jag godkänner att ni hanterarar personuppgifterna jag angivit
reCAPTCHA
Sök på denna webbplats