Mark och Entreprenad ansvarar för markt­jänster såsom dräne­ring av hus­grund, isolering av husgrund, sten­sättning och platt­läggning, fin­planering av tomt, plant­ering av träd och häckar och markarbeten för nya och befintliga lekplatser.

Isolering och dränering av husgrund

Vi påtar oss fullt entreprenad­ansvar när det gäller renovering av husgrund­ens isolerande och dränerande skikt. Med dagens hög­effektiva arbets­maskiner och nya isolerings- och dränerings­material så blir arbetet långt ifrån så dyrt som det än gång var. Att dränera och nyisolera sin husgrund kan, tillsammans med takrenovering, vara den viktigaste renoveringen man som fastighetsägare kan göra. Hör av dig och beskriv dina önskemål så återkommer vi så snart kan.

En husgrund måste ha ett väl funger­ande skikt mot marken som både isolerar och dränerar. Teknikutveckling inom grundisolering och grunddräner­ing har har tagit jätte­kliv och äldre hus kan behöva renoveras under mark­nivå för att minska risken för fukt­skador, oväntade kost­nader och värde­minskning.En god grund­isolering är också energi­sparande. Marken kyler och upp­värmning av den del av huset som ligger under mark­nivå är viktig för drifts­ekonomin. Det är upp­värmningen och skill­naden mellan kall mark och varmare hus som genom konden­sation skapar fukt som måste dräneras bort, annars förstörs husgrunden.
Mark & Entreprenad i Uppsala. Uppsala Fastighetstjänst.

Stensättning, plattläggning och finplanering

Uppsala Fastighetstjänst avdelning för Mark och Entreprenad utför tjänster inom stensättning, plattsättning, finplanering och plantering till privatpersoner, företag, myndigheter och bostadsrättsföreningar. Våra kunniga fackmän ger råd vid val av material och planering.

Stensättning, plattläggning och finplanering. Uppsala Fastighetstjänst.
  • Stensättning på tomt.
  • Murar och murbyggen.
  • Läggning av marksten och plattor.
  • Kantsten runt ytor och rabatter.

kontakta Tobias

Har du frågor eller vill anlita oss gällande mark och entreprenad så skicka ett meddelande eller kontakta Tobias Wennberg direkt så vi får nödvändig information om uppdraget för att kunna ge er fackmannamässig offert.

Stäng meny