Dränering Uppsala | Isolering husgrund

Tjänster kring

Dränering och isolera husgrund Uppsala

Alla slags tomt- och markarbeten

Platt- och stensättning

Dränering isolering husgrund

Till BRF, privatkunder och företag

Dränering och isolera husgrund Uppsala

Uppsala Fastighetstjänst Mark och Entreprenad utför dränering och isolering av husgrund i Uppsala med omnejd. Det vanligaste problemet är att en fastig­hets dränering inte fungerar tillfyllest längre och behöver åtgärdas. En grund utsätts för påverkan av kondens­vatten, ovanifrån kommande vatten och grund­vattnet. Vattnet måste transporteras bort av dräner­ingen annars kan mögel, sättning och sprickbildning uppstå.

Varför är dränering viktigt?

En funktionell och effektiv dräneringen av husgrunden med rätt dräneringsmaterial är fundamental för fastighetens välmående. I samband med ett markdräneringsarbetet väljer många att samtidigt isolera grunden vilket ger positiva effekter både som fuktskydd och för fastighetens energiförbrukning. Det är viktigt att ta tag i begynnande problem med fukt tidigt då problemen blir mer omfattande och kostsamma med tiden.

Arbetsmoment vid dränering & isolera husgrund

Dränering med grävmaskin

Att gräva upp grunden är ett stort och tungt arbete som utförs mest effektivt med både grävmaskin och tillhörande kompetens. Marken ska grävas upp 1 meter ut från grund­väggen och en halv meter under husets grundsula och gammal dränering avlägsnas. Därefter vidtar inspektion av grunden och nödvändiga åtgärder.

Åtgärda vattenbortledande del för dränering

Vatten kring husgrunden ska ledas bort så fort som möjligt och dräneringen ska vara dimensionerad efter rådande förhållanden. Vattnet leds normalt till dagvattensystemet. Den vattenbortledande dräneringen kan slamma igen och då krävs grävarbete för att återställa dräneringens kapacitet.

Inspektion av husgrund

När sidorna på grunden är frilagd är det mycket lämpligt att inspektera din husgrund så att inte sprickor och mögel uppstått som måste åtgärdas innan arbetet fortgår.

Skydda husgrunden mot fukt

Det är att rekommendera att skydda sidorna av grunden mot fukt och genom att skapa ett luftlager som hjälper till att hålla grunden torr. Det finns flera tillvägagångssätt som Platonmattor eller olika varianter av isoleringsskivor.

Isolering av husgrund

Många väljer många att samtidigt tilläggsisolera sin husgrund när markarbete med dräneringen pågår. Det är en energi­sparande åtgärd och motverkar problem med fukt. Vi vägleder dig i valet av rätt isoleringsmaterial.

Åtgärda dräneringens vattenuppsamlande del

Husgrundens vattensamlande dränering ska klara mängden vatten som husgrunden kan utsättas för. En typisk vatten­samlande dräne­ringen består av geotextil­duk, dränerings­rör och dränerande kapillär­brytande material som t.ex. makadam.

Garanterad kundnöjdhet

Vi för alltid kontinuerlig dialog med kunden och en slutbesiktning garanterar ett perfekt resultat. När det gäller mark och entreprenad är det extra angeläget då husgrundens hälso­tillstånd inte uppenbaras förrän grävnings­arbetet frilagt grunden.

Helhetsansvar

Uppsala Fastighetstjänst kan ta helhetsansvar och utföra mark & entreprenad­arbeten som en del av fastighetsförvaltning och skötsel.

Dränering med miljötänk

Uppsala Fastighetstjänst använder bara miljögodkänd isolerings- och dränerings­material vid mark & entreprenad­uppdrag.

Prata med Oscar om dränering och husgrund

Uppsala Fastighetstjänst påtar sig fullt entreprenad­ansvar när det gäller renovering av husgrund­ens isolerande och dränerande skikt. Med dagens arbets­maskiner och nya material för dränering och isolering av husgrund så blir arbetet långt ifrån så dyrt som det än gång var. Dränering och isolering av sin husgrund kan, tillsammans med takrenovering, vara den viktigaste renoveringen du som fastighetsägare kan göra.

Vill du veta mer om dränering eller isolera husgrund?

Har du frågor eller vill anlita oss gällande mark och entreprenad så skicka ett meddelande eller kontakta Oscar Åström direkt så vi får nödvändig information om uppdraget för att kunna ge er fackmannamässig offert. Ring oss eller skicka ett meddelande och berätta hur vi kan hjälpa dig med arbeten inom mark och entreprenad.

KontaktFORMULÄR - dränering och isolering

Jag godkänner att ni hanterarar personuppgifterna jag angivit
 • ANSVARIG MARK ENTREPRENAD
  Oscar Åström
  Tel: 0739-51 84 27
  E-post: oscar@uftab.se
 • Certifikat ISO 9001
  Certifierade ISO 9001

 • Certifikat ISO 14001
  Certifierade ISO 14001

 • Daniel Eriksson, VD.