Currently browsing

Dags för träd- och buskbeskärning!

För de flesta träd och buskar är senvintern en bra period att göra beskärningsarbeten. Uppsala Fastighetstjänst erbjuder kvalificerad beskärning.

Vi tar hand om dina träd

Vi erbjuder kommun, bostadsrättsföreningar och privatpersoner tjänster och råd kring plantering, beskärning, besiktning, kronstabilisering, trädfällning och skötsel av frukträd.

Bygg och renovering med kvalitet

Vi erbjuder närodlade hantverkstjänster av hög kvalitet till kloka kunder som förstår att pris, trygg kundrelation och resultat hänger ihop.