Sektionsfällning av två gigantiska almar

Det är november månad och beskärningssäsongen börjar gå mot sitt slut. Istället tar trädfällningarnas tid vid då dessa lämpar sig väl att genomföra under vintern då träden är avlövade och marken hårdare tack vare tjälen. Mark, Per och Jonas, våra tre arborister, är som vanligt ute på trädvårdsuppdrag från Uppsala kommun och denna gång har vi valt att fånga dem på bild vid genomförandet av sektionsfällningar av två stora almar. Träden stod trångt till så att plocka ned träden bit för bit, det vill säga sektionsfälla, var det enda alternativet. En skylift användes vid förfarandet för att underlätta arbetet. Kika in på bilderna till inlägget och få en inblick i arboristernas arbete på hissnande hög höjd.