Sektionsfällning på Parkens förskola

Uppsala Kommun anlitar Uppsala Fastighetstjänst för kvalificerad trädvård, beskärning och trädfällning. Den här gången är det ett pilträd och sex stycken aspar på barnens lekytor som ska åtgärdas. Pilträdet har blivit en säkerhetsrisk då grenar ofta rasar ner på barnens lekplats.

När träden står nära befintliga byggnader och trädgårdsinventarier utför vi sektionsfällning och tar ned trädet bit för bit genom klättrande arborist. Mark van der Veen är en mycket kompetent arborist som med linor, fotjärn och motorsåg sektionsfäller trädet, först genom att ta bort alla grenar och sedan stammen bit för bit tills en lagom stam återstår för fällning vid marken. Självklart är vi alltid två när vi jobbar med trädfällning.

Det är även sex stycken aspar som behöver åtgärdas. Asparna står på en plats där barnen ofta vistas och träden har många torra och tunga grenar som riskerar att rasa. Asparna beskär vi med stångsåg från marken samt via klättring med stångsåg.