Takrenovering Alunda – Uppsala Fastighetstjänst

Takrenovering Alunda

Byggtjänster, Referenser, Tak

Under hösten har Uppsala Fastighetstjänst genomfört en omfattande takrenovering av en villa byggd 1954. Taket hade skadats av väder och vind då det har varit utsatt för normala påfrestningar under en längre tid. En felaktig luftspalt samt en för gammal underlagspapp hade orsakat fuktskador och en takomläggning var nödvändig. Under renoveringen har takstolar lagats samt delvis bytts ut. Taket har isolerats om och en ny luftspalt har byggts. Ny råspont samt underlagspapp har lagts och ny läkt samt nytt tegel är på plats. Det har också satts upp nya hängrännor och beplåtning har genomförts. Ett omfattande och tidskrävande renoveringsarbete har dock bidragit till en enorm upprustning av villans tak och fuktskadorna har åtgärdats.

Daniel Eriksson, VD.