Tjänster inom trädbeskärning

Man skiljer mellan två slags träd­beskärning. Uppbyggnads­beskärning syftar till att forma trädet under dess tillväxt. Underhålls­beskär­ning innebär att sjuka eller vildvuxna grenar tas bort, eller grenar som växer nära fastigheter. Båda formerna av beskärning kräver expertis som Uppsala Fastighets­tjänst gärna ställer till ert förfogande.

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning är en viktigt form av trädbeskärning då ett träd ska formas så att de passar in på den plats där det planterats. Att tidigt korrigera fel i uppbyggnaden är viktigt då man slipper göra stora ingrepp senare. Planterar man ett träd och låter det växa utan uppbyggnadsbeskärning kommer ofta kronan för lågt och korsande grenar skaver mot varandra så att sår uppstår där sedan röta får fäste.
Man börjar med uppbyggnads­beskär­ningen 1-2 år efter planteringen. Genom att varje år se till att riktningen på grenar blir den rätta så lämnar man små sår som inte är skadligt för trädet. Grenar som är placerade förr tätt blir svaga och med en grengallring så att grenarna kommer i lagom avstånd från varandra blir kronan stark. Grenar med spetsig grenvinkel mot stammen är svagare än de med trubbig grenvinkel. Det är alltså viktigt att korrigera det på ett tidigt stadium. Välj grenar med trubbiga grenvinklar eller styr de spetsiga med beskärning vid sidogrenar.

Underhållsbeskärning

Den vanligaste formen av beskärning, som egentligen alla vuxna/äldre träd är i behov av, är en så kallad underhållsbeskärning. Denna beskärningsform innebär att döda, skadade, sjuka eller konkurrerande grenar rensas ur trädkronan. Vid behov kan även grenar som börjat växa sig för nära byggnader eller andra objekt samt hänga ned för lågt över vägar, reduceras in till lämplig höjd eller avstånd.

Självklart prioriteras även säkerheten och tunga eller större skadade grenar avlastas för att minimera riskerna. Här följer några olika typer av beskärning, som vid behov och önskemål kan anpassas till det individuella trädet.

Kronrensning

Kronlyft

Kronglesning/gallring

Kronreduktion

Avlastande beskärningar

Formklippning

Formklippning innebär att trädet ges en geometrisk form och beskärs varje växtsäsong.

Begär offert trädvårdstjänster

Genom att kontakta oss godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.