You are currently viewing Trädgårdsmästeri för Galderma

Trädgårdsmästeri för Galderma

Uppsala Fastighetstjänst fick snygga upp framsidan på baksidan av Galderma i Uppsala.  Det grundläggande önskemålet från Galderma var: gräsmatta och någon plantering. Vår trädgårdsspecialist Louise ritade och färdigställde en representativ och trevlig förgård med stensättningar och vintergröna växter.

Kravbild

Platsen är strikt och industriell. Själva planteringsytan är långsmal. Dessutom ligger den i full sol så gott som hela dagen. Med andra ord en skapligt krävande plats. Miljön skulle vara trevlig att titta på likväl som att det var av stor vikt att skötselåtgärderna hölls till ett minimum. Antalet sorter och färger i växtmaterialet var sparsamma för att hålla en ren, strikt och grön linje.

Smala rullstensåsar med kullerstenar och enbuskar

Valet av enbuskar (Juniperus) i olika utföranden kändes mycket bra. Det är också växter som man inte behöver hålla på och pyssla om och dutta med – och så är de så vackra!

Resultatet blev smala öar med kullerstenar som skulle ge lite av en rullstensåskaraktär. I detta stenlandskap planterades upprättväxande, halvhöga och marktäckande enar som tillsammans med gräsmattans frodiga grönska fick den neutrala platsen att vakna till liv.

Det är roligt med nytänkande och moderna företag som satsar på en vacker och representativ utemiljö – det gynnar alla!