Trädfällning

Trädfällning ska endast utföras av behöriga och erfarna personer. Våra arborister har lång erfarenhet och får jobbet gjort utan att tumma på säkerheten för omgivningen, ikringliggande fastigheter eller sig själva.

Träd står ofta i anslutning till bebyggelse och områden där människor rör sig. Det är därför av yttersta vikt att trädfällning utförs på ett säkert sätt enligt beprövad erfarenhet och med professionell utrustning.

okt09 044

Endast en expert, en arborist, kan bedöma om vid en trädfällning trädets synbart naturliga fallriktning – baserat på hur det lutar, grenverkets utbredning och vindriktningen – är densamma som den faktiska fallriktning som trädet kommer att ta när det fälls. Träd kan vara helt eller delvis döda, ha röta eller andra defekter som gör att trädet tar en oväntad fallriktning. Ta inga onödiga risker. Trädfällning ska alltid utföras med minimal risk för människor och omgivning. Uppsala Fastighetstjänst har lång erfarenhet och kvalificerade trädvårdare som hjälper dig.

Markfällning

Om utrymme vid trädfällningen finns för traditionell markfällning använder vi självklart det för att spara tid. Markfällning är den trädfällning som är mest riskabel och om trädet är stort eller står i anslutning till skyddsvärd bebyggelse och värdefull miljö ska arbetet alltid utföras av kvalificerade trädfällare.

Sektionsfällning

När det bara finns en begränsad yta vid trädfällning (t.ex. när ett hus står för nära) krävs det att trädet monteras ner bit för bit – man gör en s.k. sektionsfällning. Arbetsmetoden gör att man även kan fälla träd som är otillgängliga för kranar och skylifts. Sektionsfällning är en säkrare metod av trädfällning men tar längre tid. Vi rekommenderar alltid sektionsfällning om fara för personskada eller egendom föreligger.

Skylift
Vanligaste anledningen till att använda skylift är att trädet bedöms vara i så dålig kondition att säker klättring inte är möjlig, eller att trädet är intrasslat i en rad ledningar som avsevärt försvårar arbetet för trädklättraren. När flera ihopväxta träd ska fällas samtidigt kan skylift vara ett bra alternativ då det oftast går snabbare än att klättra i träden.

Begär offert trädfällning

Genom att kontakta oss godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.

Sektionsfällning på Parkens förskola

Uppsala Kommun anlitar Uppsala Fastighetstjänst för kvalificerad trädvård, beskärning och trädfällning. Den här gången är det ett pilträd och sex stycken aspar på barnens lekytor som ska åtgärdas. Pilträdet har blivit en säkerhetsrisk då grenar ofta rasar ner på barnens lekplats. När träden står nära befintliga byggnader och trädgårdsinventarier utför vi sektionsfällning och …

Sektionsfällning och beskärning i Svartbäcken

Uppsala Fastighetstjänst har många och varierande trädvårdsuppdrag att utföra. I mitten av september genomförde bland annat Uppsala Fastighetstjänst tre arborister en sektionsfällning och beskärning i stadsdelen Svartbäcken i Uppsala. Uppdraget var att sektionsfälla en oxel samt beskära och inspektera fyra stycken björkar hos en bostadsrättsförening i området. Förfarandet kan ni följa i …

Sektionsfällning av två gigantiska almar

Det är november månad och beskärningssäsongen börjar gå mot sitt slut. Istället tar trädfällningarnas tid vid då dessa lämpar sig väl att genomföra under vintern då träden är avlövade och marken hårdare tack vare tjälen. Mark, Per och Jonas, våra tre arborister, är som vanligt ute på trädvårdsuppdrag från Uppsala …