You are currently viewing Uterum Årsta

Uterum Årsta

Vi har fått i uppdrag att bygga ett uterum för en privatperson i Årsta. Uterummet är ca 20 kvm med glaspartier och fritt liggande altandäck på 20 kvm utanför. Kunden valde kondensfritt tak och isolerad platta efter vår rekommendation för bästa trevnad i innemiljön. Uppsala Fastighetstjänst tog fram ritningar för bygganmälan och  projekterades i samråd med Beijer Bygg.