Uterum Årsta

Vi har fått i uppdrag att bygga ett uterum för en privatperson i Årsta. Uterummet är ca 20 kvm med glaspartier och fritt liggande altandäck på 20 kvm utanför. Kunden valde kondensfritt tak och isolerad platta efter vår rekommendation för bästa trevnad i innemiljön. Uppsala Fastighetstjänst tog fram ritningar för bygganmälan och  projekterades i samråd med Beijer Bygg.

2010_06_10_016379.JPG2010_06_10_016375.JPG2010_06_10_016371.JPG2010_06_10_016376.JPG2010_06_10_016372.JPG
[contentblock id=3 img=gcb.png]