You are currently viewing Vi använder miljöbränslet EcoPar

Vi använder miljöbränslet EcoPar

Från och med halvårsskiftet 2010 så körs nu alla fordon och större maskiner på miljöbränslet EcoPar –  ett syntetiskt 100% rent dieseldrivmedel. EcoPar används som den är i fordonets ej modifierade dieselmotorer. Avgaserna blir därför mycket renare än avgaser från vanlig dieselolja. Detta ligger i linje med vårt framåtsyftande miljötänkande och vår strävan att ha de lägsta utsläppen av koldioxid i branschen när vi nu helt går över till EcoPar.

Sök på denna webbplats