You are currently viewing Vi besiktar din lekplats

Vi besiktar din lekplats

Uppsala Fastighetstjänst utökar sin tjänsteportfölj med området lekplatser och lekplatsbesiktningar. Trevliga och säkra lekplatser är viktiga för barns utveckling. Alla lekplatser är att betrakta som offentliga lekplatser och omfattas av svensk lag som säger att lekplatsen ska besiktas varje år och brister i lekmiljön ska dokumenteras. Undantagna är endast lekplatser på privat mark.

Uppsala Fastighetstjänst erbjuder kvalificerad lekplatsbesiktning både av tillfällig art men också som ett löpande årligt åtagande. Vår expert på området Ewa Andersson månar om barns utveckling i vackra miljöer. Hon har lång och relevant erfarenhet av arbete med lekplatser både som granskare av säkerhet och utformning. Ewa är kvalificerad och certifierad enligt svenska certifieringsorganet SERENO Certifiering AB.

[button icon=heart link=”https://www.uppsalafastighetstjanst.se/besiktning-av-lekplatser/”]Läs mer om lekplatsbesiktning[/button]

 

Lekplats

Sök på denna webbplats