You are currently viewing Stubbfräsning med RUT

Stubbfräsning med RUT

Vi utökar vår verksamhet med en Rayko RG45 stubbfräs. Det är skonsamt mot mark, miljö och även ekonomi då du kan få RUT-avdrag för stubbfräsning. Vi utför stubbfräsning åt privatpersoner, kommuner, föreningar, företag och BRF i trädgårdar, kyrkogårdar, parker, badplatser, parkeringar och golfbanor. Hålet som blir kvar kan anläggas med ny gräsmatta eller för plantering av nya träd och växter. För att förhindra att stubbar från nyfällda träd ska producera nya skott så bör den avlägsnas helt.

Sök på denna webbplats