Besiktning av lekplatser

Roliga och säkra lekplatser är viktiga för barns utveckling. Alla lekplatser som inte står på privat mark är att betrakta som offentliga lekplatser och omfattas av svensk lag som säger att lekplatsen ska besiktas varje år och brister i lekmiljön ska dokumenteras.

Lekplats

Uppsala Fastighetstjänst erbjuder kvalificerad lekplatsbesiktning både av tillfällig art men också som ett löpande årligt åtagande. Vår besiktningsman är certifierad enligt gällande regelverk. Kontakta oss och få en kostnadsfri offert för lekplatsbesiktning.

Alla lekplatser ska besiktas

Det sker tyvärr årligen ca 19.000 barnolycksfall på lekplatser runt om i Sverige som leder till besök hos läkare och sjukhus. Lekredskap och lekplatser skall hjälpa barn att utvecklas. Vid lek hör det till att man får sina törnar och blåmärken, men farorna skall vara möjliga för barnen att förutsäga och förstå. Skadorna får dock inte bli så allvarliga att de ger bestående men för livet. Därför är det ett lagkrav att alla lekplatser ska besiktas årligen.

Många lekredskap håller länge vid god omvårdnad och kan ibland även hålla alltför bra. Dvs. de är fortfarande ok utifrån de krav som ställdes när de var nya. Regelverket har ändrats under åren som gott och redskapet uppfyller kanske inte längre de krav som ställs i svensk leksäkerhetsstandard SS-EN 1176 – och SS-EN 1177, 2008.

Om det inträffar en olycka så är markägaren eller fastighetsägaren den som bär ansvaret. Beträffande bostadsrättsföreningar så är det i första hand ordföranden som har det juridiska ansvaret. Då är det viktigt att kunna visa att man har besiktat sina lekredskap och att man har en plan för underhållet av sina lekplatser.

Besiktningskravet är ett bra lagkrav som ingen egentligen vill tumma på. Men ibland glöms lekplatsbesiktning bort och vi vill påminna hur viktigt det är med säkra lekplatser.

Lekplatsbesiktningsman utför:

 • Besiktning av nyanlagda lekplatser.
 • Årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser och lekredskap.
 • Rådgivning inför nyanläggning av lekplatser.
 • Ritningsgranskning.

Andra funktioner i företaget utför:

 • Projektering av lekplatser.
 • Nyanläggning av lekplatser.
 • Reparationer av lekredskap.

Vad får du som beställare av en lekplatsbesiktning?

För varje lekplats lämnas ett protokoll med:

 • Beskrivande text på de fel och brister som uppmärksammats vid lekplatsbesiktningen.
 • Bilder på alla redskap och detaljbilder som förtydligar fel och brister.
 • Uppgift om var i standard SS-EN 1176, SS-EN 1177 samt lagar och förordningar som lekredskapen ej uppfyller ställda krav.

Till varje beställare lämnas dessutom:

 • Upplysning om besiktningsmans ansvar.
 • Upplysning om hur man klagar på utförd besiktning.


Lekplatsinspektioner

Ewa Andersson – Lekplatsbesiktningsman och landskapsarkitekt

Ewa Andersson på Uppsala Fastighetstjänst brinner för barns utveckling i vackra miljöer och är vår expert på lekplatser och landskapsarkitektur. Hon har lång och relevant erfarenhet av arbete med lekplatser både som granskare av säkerhet och utformning. Ewa är kvalificerad och certifierad enligt svenska certifieringsorganet SERENO Certifiering AB. Hon är tillika Landskapsarkitekt LAR/MSA och är full av idéer och goda råd för er som vill bygga nya lekplatser eller vidareutveckla er befintliga lekplats.


Intresseanmälan tjänster kring lekplatser

Typ av tjänster

Genom att kontakta oss godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.