besiktning lekplats, utegym och kringtjänster

Roliga och säkra lekplatser är viktiga för barns utveck­ling. Alla lekplatser som inte står på privat mark är att betrakta som offentliga lekplatser och omfattas av svensk lag som säger att lekplatsen ska besiktas varje år och brister i lekmiljön ska dokumenteras. Sedan några år finns även krav på årlig säkerhetsbesiktning av utegym och fitnessutrustning.
Besiktning av lekplats Uppsala

Uppsala Fastighetstjänst erbjuder kvalificerad lekplats- och utegymsbesiktning både av tillfällig art men också som ett löpande årligt åtagande. Vår besiktningsman är certifierad enligt gällande regelverk. Kontakta oss och få en kostnadsfri offert för besiktning av lekplats eller utegym.

Lekplats- och utegymsexpert eWA

Ewa Andersson på Uppsala Fastighetstjänst brinner för barns och vuxnas utveck­ling i vackra miljöer och är vår expert på lekplatser, utegym och landskaps­arkitektur. Hon har lång och relevant erfarenhet av arbete med lekplatser både som granskare av säkerhet och utformning. Ewa är kvalificerad och certifierad enligt svenska certifieringsorganet SERENO Certifiering AB. Hon är tillika Land­skaps­arkitekt LAR/MSA och är full av idéer och goda råd för er som vill bygga nya lekplatser eller vidareutveckla er befintliga lekplats.

alla lekplatser och utegym ska besiktas

Det sker tyvärr årligen ca 19.000 barnolycksfall på lekplatser runt om i Sverige som leder till besök hos läkare och sjukhus. Lekredskap och lekplatser skall hjälpa barn att utvecklas. Vid lek hör det till att man får sina törnar och blåmärken, men farorna skall vara möjliga för barnen att förutsäga och förstå. Skadorna får dock inte bli så allvarliga att de ger bestående men. Därför är det ett lagkrav att alla lekplatser ska besiktas årligen.

Även vuxna har behov av stimulans och rörelse. Det blir alltmer populärt att bygga utegym och sätta upp fitnessutrustning. Dessa utrustningar ska också besiktas årligen.

Många redskap håller länge vid god omvårdnad och kan ibland även hålla alltför bra. Dvs. de är fortfarande ok utifrån de krav som ställdes när de var nya. Regelverket har ändrats under åren som gott och redskapet uppfyller kanske inte längre de krav som ställs i svensk leksäkerhets­standard SS-EN 1176, säkerhetskrav för fitness­utrustning för utomhusbruk SS-EN 16630 och övrig lagstiftning.

Om det inträffar en olycka så är markägaren eller fastighets­ägaren den som bär ansvaret. Beträffande bostadsrätts­föreningar så är det i första hand ordföranden som har det juridiska ansvaret. Då är det viktigt att kunna visa att man har besiktat sina lekredskap och att man har en plan för underhållet av sina lekplatser.

Besiktnings­kravet är ett bra lagkrav som ingen egentligen vill tumma på. Men ibland glöms lekplats­besiktning bort och vi vill påminna hur viktigt det är med säkra lekplatser.

Besiktningsman utför

Uppsala Fastighetstjänsts besiktningsman utför

 • Besiktning av nyanlagda lekplatser och utegym.
 • Årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser och fitnessutrustning.
 • Rådgivning inför nyanläggning av lekplatser och utegym.
 • Ritningsgranskning av lekplats och utegym.

Andra funktioner i företaget utför

 • Projektering av lekplatser och utegym.
 • Nyanläggning av lekplatser och utegym.
 • Reparationer av lekredskap och gymredskap.

VAD FÅR DU SOM BESTÄLLARE AV EN BESIKTNING?

För lekplats lämnas ett protokoll med:

 • Beskrivande text på de fel och brister som uppmärksammats vid lekplatsbesiktningen.
 • Bilder på alla redskap och detaljbilder som förtydligar fel och brister.
 • Uppgift om var i standard SS-EN 1176 samt lagar och förordningar som lekredskapen ej uppfyller ställda krav.

Till varje beställare lämnas dessutom:

 • Upplysning om besiktningsmans ansvar.
 • Upplysning om hur man klagar på utförd besiktning

För utegym lämnas ett protokoll med:

 • Beskrivande text på de fel och brister som observerats vid utegymsbesiktningen.
 • Bilder på alla redskap och detaljbilder som förtydligar fel och brister.
 • Uppgift om var i standard SS-EN 16630 samt lagar och förordningar som träningsredskapen ej uppfyller ställda krav.

Till varje beställare lämnas dessutom:

 • Upplysning om besiktningsmans ansvar.
 • Upplysning om hur man klagar på utförd besiktning.

Begär offert lekplats- och utegymstjänster

Typ av tjänster

Genom att kontakta oss godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.

reCAPTCHA

delad glädje är dubbel glädje

Gillar du vad du ser så dela gärna på sociala media. Tack för att du sprider budskapet om oss.

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Sök på denna webbplats