Beskärning av 20-talet lönnar – Uppsala Fastighetstjänst

Arborist och trädvård

Beskärning av 20-talet lönnar

Erfaren arborist

Trädfällning och stubbfräsning

Trädgård och trädvård

Till BRF, privatkunder och företag

Beskärning av 20-talet lönnar

Uppdraget: Beskärning av 20-talet lönnar på Ritargatan åt BRF Gradskivan. Träden var hårt beskurna en annan entreprenör för ca: 5-6 år sedan och hade p.g.a. detta fått en kraftig skottbildning och på dessa skott även en kraftig tillväxt. En stor del av skotten har även växt i felaktig växtriktning. Man hade m.a.o. skapat ett onaturligt växtsätt och skapat 20-talet problemträd som därefter kommer att vara i behov av återkommande beskärning med en tidsintervall på 3-5 år.

Vårt åtgärdsförslag:

 • beskära trädet på ett så naturligt sätt som möjligt,
 • få in ljus i kronan och,
 • enligt kundens önskemål reducera kronan i alla riktningar.

Det innebar rent praktiskt att vi prioriterade i första hand: beskärning av grenar och skott i felaktig växtriktning plus upphöjning av kronan. I andra hand: återbeskärning av långa skott, då dessa till en början ofta har för dåliga grenfästen för sin vikt samt att få in ljus i kronan för bättre tillväxt inne i kronan. Resultatet är tänkt att få träden att se vackrare ut och att de får ett mer normalt växtsätt.

Beskärning av gatuträd är nästan alltid en kompromiss då träden ofta har en kraftig konkurrens om utrymmet med trottoarer vägar och parkeringar som ska vara framkomliga för såväl människor som fordon och maskiner.

 • ANSVARIG TRÄDVÅRD
  Tomas Hagström
  Tel: 0708-23 10 95
  E-post: tomas.hagstrom@uftab.se

 • Certifierade ISO 9001


 • Certifierade ISO 14001

 • Daniel Eriksson, VD.