You are currently viewing Flyttning och omplantering av träd

Flyttning och omplantering av träd

Entrén till BRF Violen i Stenhagen är prydd med tre stycken träd – två körsbärsträd och en kastanj. Det är träd som när de planterades var små och lagom för sin växtplats.

Åren har gått och träden mår inte alls bra av konkurrensen om utrymmet. Kraftiga beskärningar och trädens påverkan av varandra tvingar fram ett onaturligt växtsätt.

Åtgärden blev att lämna det mittersta körsbärsträdet, fälla det mindre och flytta kastanjen. I samband med detta åtgärdas även den nya ytan runt körsbärsträdet som blir kvar.

Vid flyttning av träd ska man hantera trädet ovan jord varsamt och detsamma gäller även rotsystemet. Det optimala är att få med en rotklump dvs även en del av den gamla jorden som trädet tidigare växt i. Där finns bakterier och organismer som trädet lever i symbios med.

Hur stor del av rotsystemet man vill ha med, beräknas genom att ta ca 8 gånger stamdiametern.

Rotklumpen skars ut med grävspadar och därefter tog grävmaskinen vid och gjorde det tyngsta arbetet. Innan plantering beskars rötterna på samma sätt som skadade grenar skulle ha gjorts, för att minska sårytor och snabba på läkprocessen.

I planteringsgropen fylls sedan ny jord som är betydligt luftigare än den gamla jorden. Men sparsamt med komposterbart används då nedbrytningsprocessen av kompost kräver mycket syre, vilket rötterna också är i stort behov av.

Planteringsnivån på trädet bestäms helt enkelt på den nivån som trädet tidigare varit planterad.

När trädet väl är på plats behöver det stöd. Stödet är bl.a. till för att hjälpa trädet att växa rakt och stå mot väder och vind. Men om trädet ska kunna rota sig måste rotklumpen och de minsta delarna av rötterna få växa i lugn och ro. Dessa nybildade rötter går lätt av om rotklumpen inte står still.

Vid plantering av träd bör man alltid tänka långsiktigt och räkna med att trädets livslängd är längre än en mansålder. Trädet bör inte placeras så att det genast skapar problem och konkurrens med omgivningen. Trädet bör ges möjlighet att växa sig till sitt naturliga habitus och bli vackert!

Kastanjen som flyttades har nu stora förutsättningar att växa till sin fulla rätt där en krondiameter på 15 m inte är en ovanlighet.


Sök på denna webbplats