Miljö och kvalitet

Miljö

Vår miljö- och kvalitetspolicy

Uppsala Fastighetstjänst är ett ISO-certifierat företagAspen Miljöbensin

Som ett företag i en maskinberoende bransch arbetar vi aktivt med både kvalitet och miljö. Sedan juli 2017 är Uppsala Fastighetstjänst AB certifierade enligt ISO 9001:2015 kvalitet och ISO 14001:2015 miljö. ISO-certifieringen innebär att vi blir ännu mer konkurrenskraftiga och att Uppsala Fastighetstjänst på allvar kan utmana de stora byggbolagen. Förutom att det ger oss marknadsfördelar innebär certifieringen att vi jobbar mer strukturerat och ytterligare säkerställer kvalitet och miljöfokus i alla led.

ISO 9001 Kvalitet

ISO 9000 omfattar råd och krav för ett företags kvalitetspolicy. Både ledningen och medarbetarna ska följa standardens riktlinjer och systematiskt arbeta med utveckling och förbättring. Kravstandarden ISO 9001:2015 fastställer de villkor som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att erhålla en certifiering.

ISO 14001 Miljö

ISO 14000 omfattar råd och krav för det som kallas miljöcertifiering och ett företags miljöpolicy. Kravstandarden ISO 14001:2015 stipulerar de villkor som ledningssystemet för miljö skall uppfylla för att erhålla en certifiering.

ID06 – Identifikationsbricka

Uppsala Fastighetstjänst använder ID06 som är en obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatser. Genom ID06 sker föranmälan, legitimationsplikt och närvaroredovisning och därmed försvåras för icke ackrediterade att vistas på arbetsplatsen. Avsikten med identifikationsbrickan ID06 är framför allt att förhindra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den hälsosamma konkurrensen.

Miljöbilar

Vi har påbörjat utbytet av vår fordonspark till miljöklassade bilar miljöklassad V90.

Elmopeder

Uppsala Fastighetstjänst har i dagsläget tre flakmopeder med eldrift för att transportera oss och minska utsläppen av partiklar och CO2. Elmopederna gör att vi får en tystare, renare och mer trivsam miljö på innergårdarna när vi utför fastighetsskötsel. Samtidigt som vi sparar in en del kostnader. Win-win. I framtiden hoppas vi kunna ladda elmopederna med egna solceller.

Restriktivt maskinanvändande

Aspen MiljöbensinTrots alla maskinella redskap utgörs dock den största miljövinsten i ett restriktivt maskinanvändande, det – om något – är ett mycket bra miljömässigt arbetsalternativ. Vårt engagerade miljöarbete gör att vi förmodligen har de lägsta utsläppen av koldioxid i branschen.

Mindre bensindrivna maskiner körs samtliga på Aspen miljöbränsle.