En seriös miljö- och kvalitetspolicy

Uppsala Fastighetstjänst AB ska aktivt medverka i utvecklingen av ett miljömässigt hållbart samhälle. Vi anser att våra viktigaste fokusområden är hantering av klimat­påverkande utsläpp, säker avfalls­hantering och energi­effektivisering. Alla våra åtaganden, uppdrag och tjänster ska uppfattas som ett uttryck för kvalitet. De ska utföras på ett sådant sätt att varje utfört arbete kan vara en referens för ett nytt uppdrag. Vårt viktigaste mått på det är att våra kunder känner fullt förtroende samt är nöjda efter utförda arbeten.
Miljö och kvalitet. Uppsala Fastighetstjänst.

Lagar och förordningar

Följa tillämpliga lagar och krav, både generella, men även rörande miljöfrågor.

Ett hållbart samhälle

Vi med­verkar i utvecklingen av ett miljö­mässigt hållbart samhälle.

Mål för miljö och kvalitet

Företaget utformar kvalitet- och miljömål samt miljömått som vi kontinuerligt följer upp och vid behov reviderar.

Krav vid inköp

Ställa miljö- och kvalitetskrav vid inköp av varor och tjänster.

Transport och källsortering

Ha effektiva samordnade transporter av material och avfall samt en effektiv källsortering.

Ständiga förbättringar

Arbeta på ett strukturerat och systematiskt sätt, samt med ständiga förbättringar som leder till kvalitets-, miljö- och arbetsmiljövinster.

Engagerade medarbetare

Informera och engagera alla medarbetare i ett aktivt, strukturerat och systematiskt förbättrings­arbete, samt genom vårt miljöarbete och vår miljöpolicy.

Som ett företag i en maskinberoende bransch arbetar Uppsala Fastighets­tjänst aktivt med både en kvalitetspolicy och en miljöpolicy. Sedan juli 2017 är Uppsala Fastighets­tjänst AB certifierade enligt ISO 9001:2015 kvalitet och ISO 14001:2015 miljö.

ISO-certifieringen innebär att vi blir ännu mer konkurrens­kraftiga och att företaget på allvar kan utmana de stora bolagen. Förutom att det ger oss marknadsfördelar innebär certifieringen att vi jobbar mer strukturerat och ytterligare säkerställer kvalitet och miljöfokus i alla led. Vår tillväxt de senaste åren visar att det finns en stor efterfrågan på tjänster med kvalitet och seriöst miljötänkande hos medvetna privatkunder och beslutsfattare i BF-föreningar, på företag och på myndigheter. 

ISO 9001 KVALITET

ISO 9000 omfattar råd och krav för ett företags kvalitetspolicy. Både ledningen och medarbetarna ska följa standardens riktlinjer och systematiskt arbeta med utveckling och förbättring. Kravstandarden ISO 9001:2015 fastställer de villkor som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att erhålla en certifiering.

ISO 14001 MILJÖ

ISO 14000 omfattar råd och krav för det som kallas miljöcertifiering och ett företags miljöpolicy. Kravstandarden ISO 14001:2015 stipulerar de villkor som ledningssystemet för miljö skall uppfylla för att erhålla en certifiering.

Vi byter till 100% förnybar HVO-diesel för våra fordon

Uppsala Fastighetstjänst arbetar strukturerat och långsiktigt med att minska vårt klimatavtryck. Vi tar nu steget till att använda miljövänlig HVO-diesel till våra dieseldrivna maskiner och fordon. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder samma kvalitativa tjänster med ett kraftigt reducerat miljöavtryck.HVO-dieseln vi valt tillhandahålls av NESTE och heter HVO MY Förnybar Diesel™. Den tillverkas av avfallsfetter och vegetabiliska oljor vilket gör den 100% förnybar, utan användning av miljöovänlig palmolja. HVO-Dieseln ger dessutom överlägsen prestanda i kall väderlek och ger därmed också en renare förbränning.
HVO-diesel

miljöbilar

Vi har påbörjat utbytet av vår fordonspark till miljöklassade bilar miljöklassad V90.

elmopeder

Uppsala Fastighetstjänst har i dagsläget tre flakmopeder med eldrift för att transportera oss och minska utsläppen av partiklar och CO2. Elmopederna gör att vi får en tystare, renare och mer trivsam miljö på innergårdarna när vi utför fastighetsskötsel. Samtidigt som vi sparar in en del kostnader. Win-win. I framtiden hoppas vi kunna ladda elmopederna med egna solceller.

Restriktivt maskinanvändande

Trots alla maskinella redskap utgörs dock den största miljövinsten i ett restriktivt maskinanvändande, det – om något – är ett mycket bra miljömässigt arbetsalternativ. Vårt engagerade miljöarbete gör att vi förmodligen har de lägsta utsläppen av koldioxid i branschen. Mindre bensindrivna maskiner körs samtliga på Aspen miljöbränsle.

delad glädje är dubbel glädje

Gillar du vad du ser så dela gärna på sociala media. Tack för att du sprider budskapet om oss.

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Sök på denna webbplats