You are currently viewing Trädvård Viksta Traktormuseum

Trädvård Viksta Traktormuseum

Vår arborist och våra trädvårdare har genomfört flera trädvårdsprojekt under hösten. Bland annat har de bidragit till en rejäl, utvändig upplyftning av Viksta Traktormuseum. Uppsala Fastighetstjänst har där, genom sin arborist och sina trädvårdare, utfört besiktning av drygt 40 stycken träd. Av dessa har i huvudsak beskärning skett men också ett par trädfällningar har utförts. Den huvudsakliga uppgiften i beskärningsprocessen har varit att rensa träden ifrån torra grenar, för att ur en säkerhetsaspekt hindra dessa att falla ner. Beskärningarna utfördes med hjälp av en bomlift.


Sök på denna webbplats