You are currently viewing Balkong i Norby

Balkong i Norby

Uppsala Fastighetstjänst har renoverat en rötskadad balkong på ett fint gammal hus i Norby. Stolparna till staketet som gick genom det plåtade taket var ruttna varpå vatten hade trängt igenom och skadat takstolarna. Dessa fick lagas och taket bandplåtades om. Konstruktionen av balkongen ändrades och lades som en flytande sådan ovanpå bandplåtningen. Detta för att slippa genomföringar i plåten och därmed minimera risken för vattenskador i framtiden. Därefter monterade Uppsala Fastighetstjänst nytt golv, räcke och handledare.


Sök på denna webbplats