Trädvård

Plantering av fruktträd

  • Är växterna krukodlade går det att plantera från tjällossning till och med sen höst.
  • Plantera trädet i direkt solljus, vindstilla och väldränerad plats.
  • Gräv en grop bred nog för trädets rötter att få plats, desto bredare desto lättare blir det för trädet att hitta näring de närmaste åren.
  • Fyll på med jord drygt halvvägs upp i gropen och tryck till runt plantan. Vattna igenom och känn efter så att plantan  står stadigt och att det finns god plats för rötterna.
  • Fyll på med ytterligare jord. Är jorden av lite sämre kvalité kan komposterad jord komma till väl pass.
  • Trädet ska stå så att rothalsen kommer minst 10 cm ovanför marknivå. Det ska bildas en kulle runt trädet när du fyllt klart. Fyll aldrig hålet med gödningsmedel!

Skötsel av fruktträd

  • Det är viktigt att vattna det nyplanterade trädet. Generellt sätt så vattnar de flesta av oss för lite. Planterar du trädet på våren bör du vattna vid torka första säsongen, medan detta normalt inte behövs vid höstplantering.
  • Ett nytt fruktträd behöver stödjas de första åren. Ofta räcker det med en påle som står på den sida där det vanligtvis blåser ifrån.
  • De första åren är det också viktigt att hålla jordytan runtom trädet fritt från gräs och ogräs, för att trädet ska kunna växa ordentligt.

Beskärning av fruktträd

Vill du forma ditt fruktträd så att det ska se vackert ut och/eller för att öka fruktproduktionen? Då är det aktuellt att beskära ditt träd eller din buske. Växter har olika egenskaper och ska därför beskäras på rätt sätt vid rätt tillfälle.

Öka fruktproduktiviteten

Det är extra viktigt att beskära ett fruktträd de första 2 till 3 åren för att forma trädet och för att få bra frukt. Det är främst äppel- och päronträd som måste beskäras regelbundet för att underhålla fruktproduktionen, medan plommon och körsbär inte alls är lika krävande.

Tidpunkt

Det finns mer eller mindre lämpliga tidpunkter att beskära ett fruktträd beroende på dess egenskaper och vad du vill få ut av trädet. Viktigast är det att undvika trädbeskärning när trädet samlar kraft för blad, blomning och fruktsättning.

Av tradition har äpple- och päronträd beskärts på senvintern. Nya studier har visat att det kan vara mest lämpligt att beskära under sommarmånaderna då trädets läkförmåga är som bäst, dvs. mest energi för att reparera sårskador och motstå röta och svampangrepp i snittytorna. Näst bäst är en vårvinterbeskärning innan savningen sätter igång. Vill du stimulera friska och unga träd att växa bör man beskära trädet på vårvintern.

Stäng meny