Kronstabilisering innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra i syfte att ge stöd, och därigenom göra kronan stabilare. Stabiliseringen görs med förankrade tampar som fördelar krafterna som kronan utsätts för.För träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, t.ex. dubbla stammar med invuxen bark och spetsiga grenvinklar kan stabilisering vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning.

En lyckad kronstabilisering förlänger trädets funktionella livslängd

Oftast utförs en avlastande beskärning i samband med stabiliseringsoperationen. Man avlägsnar och kortar av mindre grenar i avlastande syfte och undviker därigenom stora snittytor på trädet.Cobra kronstabiliseringCobra kronstabiliseringStabiliseringstekniken varierar beroende på situation. För att ett system skall vara effektivt är det viktigt att det placeras på rätt plats.Ett felaktigt placerat system kan orsaka stam och grenfrakturer genom att skapa extrema belastningar i kronan. Systemet vi använder heter Cobra.
Stäng meny