Trädvårdstjänster

Trädvårdstjänster och rådgivning kring plantering, beskärning, besiktning, kronstabilisering, trädfällning, skötsel av fruktträd och stubbfräsning till bostadsrättsföreningar, kommun och privatpersoner.

Trädvårdstjänster

Professionella trädvårdstjänster är obligatoriska för träd som växer i parker, trädgårdar eller stadsmiljöer. Träd behöver omvårdnad för att växa sig vackra och friska. I områden där människor vistas är det även viktig att tänka på säkerheten, till exempel genom att avlägsna döda grenar som riskerar att brytas av och falla ned. Vi är tre män som älskar att jobba med träd.

Arborist Tomas Hagström

Hvilan utbildningVår arborist Tomas är erfaren och välutbildad. Han är examinerad från den 2-åriga arboristutbildningen på Hvilan utbildning. Har har motorsågskörkort AB grundläggande fällning av träd , C avancerad fällning av träd, D arbete vid högspänningsledningar, E arbete från skylift och ESA-röj ESA-röj – elsäkerhet vid röjningsarbeten. Tomas är en mästare på klättring, skylift, beskärning, fällning och fruktträdsvård och brinner verkligen för sitt yrke.

Trädvårdare Per och Jonas Lundén

Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommittéVåra två andra trädvårdare, bröderna Per och Jonas Lundén, har genomgått en trädvårdutbildning på Säbyholm och har yrkesbevis i Beskärning och trädvård från Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommittés: TCYK. De utför alla trädvårdstjänster utom de mest halsbrytande aktiviteterna som lämnas med varm hand åt Mark.

Vi erbjuder följande tjänster inom trädvård

Trädtjänster och RUT-avdrag

I RUT-avdraget ingår bl.a. halva arbetskostnaden för:

  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Stubbfräsning, röjning och bortforsling av sly.
  • Återställande av mark efter träd och buskar som tagits bort.

Ekträd

Stubbfräsning med RUT

Vi utökar vår verksamhet med en Rayko RG45 stubbfräs. Det är skonsamt mot mark, miljö och även ekonomi då du kan få RUT-avdrag för stubbfräsning. Vi utför stubbfräsning åt privatpersoner, kommuner, föreningar, företag och BRF i trädgårdar, kyrkogårdar, parker, badplatser, parkeringar och golfbanor. Hålet som blir kvar kan anläggas med ny gräsmatta eller …

Flyttning och omplantering av träd

Entrén till BRF Violen i Stenhagen är prydd med tre stycken träd – två körsbärsträd och en kastanj. Det är träd som när de planterades var små och lagom för sin växtplats. Åren har gått och träden mår inte alls bra av konkurrensen om utrymmet. Kraftiga beskärningar och trädens påverkan …

Beskärning av 20-talet lönnar på Ritargatan åt BRF Gradskivan

Uppdraget: Träden var hårt beskurna en annan entreprenör för ca: 5-6 år sedan och hade p.g.a. detta fått en kraftig skottbildning och på dessa skott även en kraftig tillväxt. En stor del av skotten har även växt i felaktig växtriktning. Man hade m.a.o. skapat ett onaturligt växtsätt och skapat 20-talet …

Akut kronstabilisering vid Fyrisån

På grund av högt vattenstånd i Fyrisån hängde grenar från en av stadens vackra kastanjer ner i vattnet och trädet riskerade att brytas sönder. Våra duktiga trädvårdare gjorde ett fint fredagskvällsjobb i att beskära de grenar som hängde i vattnet för att sedan kronstabilisera trädet då den gamla kronstabiliseringen var …

Sektionsfällning av två gigantiska almar

Det är november månad och beskärningssäsongen börjar gå mot sitt slut. Istället tar trädfällningarnas tid vid då dessa lämpar sig väl att genomföra under vintern då träden är avlövade och marken hårdare tack vare tjälen. Mark, Per och Jonas, våra tre arborister, är som vanligt ute på trädvårdsuppdrag från Uppsala …

Hösten är här …

… och efter den följer vintern. Visste du förresten att vintermånaderna är en period som oftast lämpar sig mycket väl för trädfällningar? Under denna tid på året är marken oftast hård och beständig tack vare tjälen och detta gör i sin tur att de skador som kan uppkomma på mark i och med …

Sektionsfällning och beskärning i Svartbäcken

Uppsala Fastighetstjänst har många och varierande trädvårdsuppdrag att utföra. I mitten av september genomförde bland annat Uppsala Fastighetstjänst tre arborister en sektionsfällning och beskärning i stadsdelen Svartbäcken i Uppsala. Uppdraget var att sektionsfälla en oxel samt beskära och inspektera fyra stycken björkar hos en bostadsrättsförening i området. Förfarandet kan ni följa i …

Trädvård Viksta Traktormuseum

Vår arborist och våra trädvårdare har genomfört flera trädvårdsprojekt under hösten. Bland annat har de bidragit till en rejäl, utvändig upplyftning av Viksta Traktormuseum. Uppsala Fastighetstjänst har där, genom sin arborist och sina trädvårdare, utfört besiktning av drygt 40 stycken träd. Av dessa har i huvudsak beskärning skett men också ett …

Sektionsfällning på Parkens förskola

Uppsala Kommun anlitar Uppsala Fastighetstjänst för kvalificerad trädvård, beskärning och trädfällning. Den här gången är det ett pilträd och sex stycken aspar på barnens lekytor som ska åtgärdas. Pilträdet har blivit en säkerhetsrisk då grenar ofta rasar ner på barnens lekplats. När träden står nära befintliga byggnader och trädgårdsinventarier utför vi sektionsfällning och …